Sve vrste električarskih usluga      Garancija na sve izvedene radove

Cene naših usluga zavise od obima posla i utroška materijala. Okvirnu cenu usluge možete saznati pozivom na broj telefona 062 / 872-34-30, dok se precizna cena formira po našem dolasku na teren kada se tačno utvrdi obim posla i količina materijala.
Hvala na poverenju!
Mogućnost plaćanja preko računa.